17.06.2020
Õpime kaugvaatlema! Üks kiire meetod kõigile.
Artikkel

Täna õpetan ma kiiret struktureeritud meetodit kaugvaatlemiseks. Ma ei hakka hetkel detailidesse laskuma, miks peab midagi just nii või naa tegema. Sellest kõigest saad sa lugeda minu "Kaugvaatluse käsiraamatu" paber- või elektroonilisest (epub) versioonist.

Kõigepealt võta ca 10 A4-formaadis puhast, ilma mustrita valget paberit. Lehe ülemisse paremasse nurka märgi oma kaugvaatleja nimi. Selleks võib olla ükskõik mis nimi su enda valikul. See ei pea olema su enda pärisnimi. Nime alla märgi kuupäev, millal kaugvaatlust teed. Kuupäeva alla märgi ST: (ess-tee kooloniga) ehk seansi alustamise kellaaeg ning ET: (ee-tee kooloniga) ehk seansi lõpetamise kellaaeg. Seansi alustamise aja märgid siis, kui seanssi hakkad REAALSELT tegema. Seani lõpetamise aja märgid siis, kui REAALSELT oma kaugvaatluse seansi lõpetad.

Kellaaegadest umbes sentimeeter allapoole lehe keskele kirjutad sihtmärgi numbri. See tähistab ja on seotud sihtmärgiga, mida vaatlema hakkad. Selle numbri annab sulle tavaliselt täsker, kes sihtmärke välja valib kaugvaatlejale. Selleks võib vabalt olla ka sinu mõni tuttav või sõber. Sinu tuttav või sõber EI TOHI sulle aga öelda, mis sihtmärgiga on tegemist. Juhul, kui sa seda teaksid, siis hakkaksid seansi ajal oma teadliku mõistusega igasugu kirjeldusi välja mõtlema ning fantaseerima. Seda EI TOHI KAUGVAATLUSE AJAL MITTE KUNAGI TEHA! Kaugvaatluse ajal ei tohi mõelda, fantaseerida, analüüsida. Kaugvaatluse ajal pead TAJUMA, TUNNETAMA, "KUULAMA" oma sisehäält ja aistinguid oma kehas ning teadvuses.

Niisiis, sa saad sihtmärgi numbri, mis tähistab sihtmärki, mida vaatlema peaksid. Sihtmärgi valib täsker. Täsker peab aga ka ülesande kirjutama vaatlejale, millist infot vaatleja peaks sihtmärgi kohta koguma. Täsker võib kirjutada täiesti lihtsas vormis täski ehk ülesande, näiteks: "Vaatleja tajub, vaatleb, joonistab ja kirjeldab Tallinna teletorni. Vaatleja tajub, vaatleb, joonistab ja kirjeldab Tallinna teletorni kuju, vorme, energiad, materjale, eluvorme, tegevust teletornis ja selle vahetus läheduses." Täski peale kirjutab vaatleja siis sihtmärgi kuuekohalise SUVALISE numbri (näiteks 387247), mille ta vaatlejale annab. Täski ennast EI TOHI vaatlejale anda ning selle sisust vaatlejat teavitada.

Edasi. Enne seanssi kirjuta paberile ka sihtmärgi number. Siis ei pea sa seda enam seanssi alustades tegema. Seanssi alustades märgid pärast selle alguse kellaaega sihtmärgi numbri alla ES: (ee-ess kooloniga) ehk oma Emotsionaalse Seisundi. Märgid lihtsalt mõne sõnaga, kuidas sa end hetkel tunned emotsionaalselt. ES: alla märgi PS: (pee-ess kooloniga) ehk oma "Füüsilise Seisundi" hetkel. Näiteks, kas tunned end hästi või sul valutab pea kergelt. Pärast ES:'i ja PS:'i järgi oma avalduste kirjutamist lased pastakal käest paberile kukkuda ning korjad taas paari sekundi pärast ûles. Vaata minu näidist ülevalpool.

Pärast PS:'i avalduse märkimist, pastaka kukutamist ning selle üleskorjamist vead umbes sentimeeter allapoole vasakult paremale risti üle lehe horisontaalse joone ning lased taas pastakal paberile kukkuda. Miks sa seda kõike tegema pead, seletan ma oma raamatus. Pärast joone tõmbamist märgi selle alla keskele täht "T". See tähistab Üleminekut ehk inglise keeles transit'it. See tähendab, et sa hakkad nüüd REAALSELT sihtmärgiga ühendust võtma ja alustama selle uurimist.

T-st vasakule lehe äärde, taas ca sentimeeter allapoole märgid nüüd sihtmärgi numbri uuesti. Selle järel asetad pastaka taas paberile ning hakkad aeglaselt päripäeva suletud silmi vaba käega spontaalselt kritseldust tegema. Pastakas peab selle ajal pidevalt, katkematult paberiga kontaktis olema! Kritseldamist alustad aeglaselt vaikselt seda kiirendades, kuni su käsi ISE liigub spontaalselt paberil. Nii "logid" sa end sihtmärgile "sisse". Su käsi peatub ise. Selleks võib kuluda 10 sekundit või kümneid sekundeid. Igakord on see periood erinev. Ära ise oma kätt peata!

Kui käsi on peatunud, asetad esimese, just täidetud lehe kõrvale ning võtad järgmise lehe, mille ülemisse paremasse nurka märgid lehekülje numbri "2" ja lehe keskele ülaäärde S1. "S" tähistab skaneeringut ja number "1" esimest skaneeringut. Edasi, lehe vasakusse äärde, ca sentimeeter allapoole S1-st ja leheküljenumbrist kirjutad ilma MÕTLEMATA sihtmärgi numbri ja pastakat lehelt tõstmata, kohe viimasest numbrist vabakäelise sirgelduse. Pole tähtsust, milline see tuleb ja välja näeb. See on "ideogramm". See kritseldus sisaldab esimeseks skaneeringuks kogu vajalikku infot sinu poolt vaadeldava sihtmärgi kohta. Vaata siin allpool minu näidist:

Seda sihtmärginumbrist tulnud kritseldust hakkad sa nüüd uurima ehk probe'ima ehk sellest sihtmärki puudutavat infot pärima. Pärast ideogrammi tegemist kirjutad lehe paremasse äärde A: (aa kooloniga) ja selle järgi hakkad kirjutama kirjeldusi, mida sa ideogrammi probe'ides saad. Probe'ida võid nii käe kui pastakaga. Selleks asetad käe ideogrammi kohale või pastaka ideogrammi peale sellega kontakteerumiseks. Vaata siin allpool minu näidiseid. Probe'ides kuulata enda sees olevas vaikuses, mis aistingud su teadvusse ja/või kehasse jõuavad. Need aistingud, arusaamised, ideed, sõnad, märgi A: järgi tulbana üksteise alla. Märgi nii kaua, kuni probe'des ideogrammist infot tuleb.

Kui A:-tulpa enam infot ei tule, märgi A-tulba viimase sõna alla B: (bee kooloniga). Nüüd probe'i uuesti ideogrammi pastakaga, seda kombates, kergelt peale surudes ja tunnetades, kas ideogramm tundub kõva, poolkõva, pudrune, pehme, poolpehme, vajuv. Märgi saadud info B: järgi. Edasi probe'i uuesti ideogrammi ja taju, kas ideogrammist tulev info seostub sulle mäe, vee, maa/sileda pinna, energia, eluvormi/elusolendi või mingi struktuuriga. Märgi info taas paberile B: tulpa. Nüüd probe'i veelkord ja taju, kas saadud info (juhul, kui saad struktuuri, energia või energia), näiteks struktuur, energia või pind on looduslik või inimese tehtud, töödeldud. Märgi taas saadud info B: tulpa. Ära kuluta info ühe detaili, sõna, väljendi ootamisele üle 3 sekundi! Muidu hakkab su teadlik mõistus vahele segama ja fantaseerima, mitte aga reaalset, tõest infot andma.

B-tulba viimase sõna alla märgi C: (tsee kooloniga) ning selle järgi ning esimese saadud sõna alla hakkad taas märkima infot, mis tuleb ideogrammi probe'imisest. Korda taas protsessi, mida tegid A- ja B-osas. Probe'i ideogrammi ja märgi kõik 5 meelega tajutav info C:-tulpa - sihtmärgi värvid, temperatuur, pinnamuster, lõhnad, maitsed, kõvadus, pehmus, tihedus, ruumilisus, kuju jne.

Nii A-, B-, kui C-osasse infot pärides soovitan sul ka silmad sulgeda. Nii võid oma vaimusilmas näha häguseid, hetkeks vilksatavaid vaadeldava sihtmärgiga seotud kujundeid. Visanda need kõik lehe vabale pinnale. Ka neid visandeid võid hiljem probe'da ning neilt infot saada.

Niimoodi tee kolmel lehel ehk tee kolm Skaneeringut. Pärast seanssi küsi oma täskerilt tagasidet pildi, video või muus vormis ning võrdle oma kirjeldusi sihtmärgi omadustega. Märgi oma kirjeldustes kõik tabavused, kokkulangevused reaalse sihtmärgi omadustega, punaselt. Kirjeldused, mis ei klapi vaadeldud sihtmärgiga, jäta tähelepanuta. Neid pole vaja märkida.

Siit leiad hulga sihtmärke harjutamiseks.

Enne seansi alustamist soovitan teha "mahajahtumist" ehk rahustada oma meeled ja keha. Selleks võid kasutada nii meditatsiooni või muud sulle enda jaoks sobivat ja toimivat tehnikat. Kaugvaatluse tegemisel on oluline KÕIGEST LAHTI LASTA ja tajuda ning kirjeldada AINULT su teadvusesse, probe'imisel jõudvat sihtmärgiga seotud infot. Lahti lasta võid ka teadlikult - lõpeta kõigele tähtsuse ja tähenduse andmine. Niipea, kui sa annad millelegi tähenduse või omistad tähtsust, niipea tekib sul MÕTE ja see omkorda tekitab tunde, emotsiooni või impulsi, mis sinu kehasse ja mõistusesse müra tekitab. Viimane aga segab puhast tajumist.

Põhjalikumalt ja pikemalt saad kaugvaatlusest ja järgmistest etappidest lugeda minu "Kaugvaatluse käsiraamatust". Raamatut saad soodsalt osta siit vói raamatupoodidest.

Kaugvaatlusest leiad infot nii eesti kui inglise keeles ka minu blogist.

Kes inglise keelega "kodus", saab eelnimetatud kiirmeetodit õppida ka minu juhendaja John Vivanco siin esitatud videost.

Sarnastel teemadel