Kursus Tartus:«Enesetervendamine. Enesetaastamine. Biosensoorsed meetodid tervendamises ja eneseregulatsioonis. Psühhoenergeetiline kaitse”. Peterburgi BSPI kursus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2020 Sept 26 L 11:00
2020 Sept 27 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

PETERBURI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS TARTUS:

«ENESETERVENDAMINE. ENESETAASTAMINE. BIOSENSOORSED MEETODID TERVENDAMISES JA ENESEREGULATSIOONIS, PSÜHHOENERGEETILINE KAITSE”

Kursus on suunatud inimestele, kes soovivad leida uusi võimalusi stressi, koormuse, emotsioonide ja pingetega toime tulemiseks oma igapäeva elus, tööl, peres, suhetes. Inimestele kes otsivad uut kvaliteeti suhetes iseenda ja ümbritsevaga. 

St. Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide ja selle juhi Vladimir Tonkovi poolt on välja töötatud unikaalne peenetundelise taju arendamise süsteem, mille tulemusena aktiveeruvad ulatuslikud protsessid organismi ja psüühika reservis olevate võimaluste arenguks. Praktikate  tulemusena toimub inimese füüsilise keha ja psüühiliste sfääride sügav tervenemine, areneb intuitsioon ja mälu, omandatakse igapäevased oskused enesetaastamiseks ja stressisituatsioonidest väljumiseks.

Instituudi poolt välja töötatud lähenemisviis omab sügavat praktilist ja ka teoreetilist baasi, programmi põhialused omavad teaduslikult registreeritud ja patenteeritud kaitset ning litsentsi, mille alusel antakse neid meetodeid edasi seminaride ja pikaajaliste kursuste vormis nii Venemaal kui ka kõikjal välismaal.

Programmi aluseks on mitmekümneaastased uuringud inimese psüühilistest protsessidest ja nende seotusest organismi rakkude füsioloogiliste funtsioonide ning väliste energoinformatsiooniliste energiavahetuslike protsessidega.

 

Juhendajad:

- Tatjana Semenko - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud ja juhtivspetsialist, konsultant psüühilise ja füüsilise tervise ja suhete alal,  20-aastase kogemusega tervendaja. Instituudi teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 

2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

- Olga Bulkina – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud, biosensoorse psühholoogia spetsialist, kes on spetsialiseerunud organismi noorenemise ja tervenemise protsesside uurimisele ja vastavate spetsiaalsete praktikate õpetamisele. 

 

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

 

Kursusel omandatavad teadmised ja oskused:

* Praktilised teadmised organismi enesetaastamise, enesetervendamise ja eneseregulatsiooni võimete kohta. Enesetervendamine, kui inimese loomulik võime.

*  Enesetunnetuse arendamine. Inimese seisundi diagnoosimine (enda ja ümbritsevate).

* Töövõime säilitamise ja tõstmise meetodid tööpäeva jooksul tavalistes tingimustes ja äärmusliku koormuse juhtudel.

* Peenateeria ja teadvuse suunamise oskused.

* Mittekontaktne ja kontaktne bioenergeetiline massaaž.

* Hingamine  – kui enesetaastamise võimsaim instrument.

* Psühhoenergeetiline kaitse. Mõjutamiste alt ära minek.

Kursuse programm:

1. Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika.

- Energia ja informatsioon. Energeetilisus. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid. Energiakandja mõiste, selle teisenemise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid.

2. Inimene kui erinevatest tihedustest koosnev olend.

- Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. 

- Meridiaanide süsteem. 

- Energiat muundavate tsoonide ehk energiakeskuste süsteem. 

- Kõrge intensiivsusega energia kanalid. 

- Väljad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised. 

3. Psüühika ja psüühilised protsessid.

- Psüühika materiaalne olemus. Psüühika kui protsess inimese füüsilise keha ja hinge vahel. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. 

- Telekinees kui efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada füüsilisi objekte Telekinees, kui “ime” toimumise ja paratervendamise alus.

4. Enesetunde reguleerimise ja enesetervendamise alused. 

- Psühho-füüsilise enesetaastamise oskused. Psüühika reguleerimise bioenergeetilised ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine. 

- Toitumise ja erinevate vahetusprotsesside küsimused. 

- Hingamine, liikumine ja heli kasutamine. Paratervendamise ja enesetervendamise biosensoorsed aspektid. 

- Tervis, kui suhete ja energeetiliste seoste süsteem - inimestega, esemetega, sündmustega, nähtustega, egregoridega jt.

- Energeetiline täitumine. Psühhoenergeetiline kaitse.

5. Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaž.

- Häälestumise praktikad. Biosensoorsed meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning bioväljade aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega, voogudega, projektsioonidega. Mittekontaktsed meetodid organismi sisemiste struktuuride ja organite mõjutamiseks.

- Spetsiaalsed meetodid psüühika aktiveerimiseks ja koormusvõimsuse kasvatamiseks. 

- Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaž. Kudede ja rakkude taastamine. 

- Biosensoorsed hingamise psühhotehnikad.

6. Hingamise roll inimese elus. 

- Hingamise füsioloogilised alused. Hingamine ja bioenergiavahetuslikud protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid. Hingamine kui eneseregulatsiooni vahend. Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad.

- Tervenemine, kui protsess liikumisel enda Allikasse.

 

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.

 

Toimumisajad:

1)  26 - 27 september 2020

2)  16 - 17 oktoober 2020

3)   21 - 22 november 2020

4)  19 - 20 detsember 2020

5)  23 - 24 jaanuar 2021

6)  27 - 28 veebruar 2021

Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

 

Osalemise tingimused:

a) Eelnev kogemus energoptaktikates ei ole nõutud.

b) Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.

c) Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.

d) Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.

 

Hind: Kursuse maksumus on 690 eurot/ kokku 6 osa. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes on 125 eurot/kord.

NB! Kuni 22. septembrini 2020 registreerudes ja tasudes on soodushind 600 eurot! Kohapeal tasudes 690 eurot.

Pikkadel kursustel osalejatele ja Biosensoorse Psühholoogia Spetsialistide Ettevalmistussüsteemi liikmetele teise samaaegse kursuse puhul hind -50%

 

Toimumine: Tartus, Riia mnt 35, II korrusel, Juunika Koolitused Koolituskeskuses.

 

Kaasa võtta mugavad harjutamise riided (soovitavalt puuvillased dressid) siseruumis harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuste omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või vene keelsena.

Soodushinnaga registreerimine: vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 22.septembriks 2020 minnes https://biosens.ee/18430 või  e-mailile: info@biosens.ee

Ühe korra kaupa tasumisega registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: ger-da@hotmail.com hiljemalt 24. septembriks 2020.

Osalustasu kanda 24. septembriks 2020 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida: Tartu kursuse osalustasu 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

Lisainfo: www.biosens.ee

FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis

Tel: 56646839 Gerda Valk, ger-da@hotmail.com

 

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru

Tutvustuseks St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut

(Venemaa Sankt-Peterburg 197198 Zverinskaja 42. kontor 22 )

Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:

Biosensoorika

Enesetervendamine ja tervendamine

Bioenergoinformaatika

Parafenomenoloogia

Tegevussuunad Eestis:

- biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas

- tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas

- individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:

- praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,

- psühholoogia ja psühhoteraapia,

- tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,

- ettevõtlus ja edukus,

- hingamise psühhotehnikad,

- kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.

Rekordist:

2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136. “Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst

Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.

Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused effektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.

Täiendav info:

Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:

Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;

Struktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;

Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

 

Sarnastel teemadel