18.11.2013
Jooga anatoomia
Väljaanne » Raamat
Tunnuspilt
  • L. Kaminoff
  • A. Matthews

ETTE TELLIMINE KUNI 30. NOVEMBRINI 2013 SOODSAMA HINNAGA!
http://www.helios.ee/tooted/ettetellimine/jooga-anatoomia
sandra@helios.ee

NB! Raamat jõuab trükist vahemikus 02.-05. detsembril ja siis asub kirjastus kõigile ettetellijatele pakke laiali saatma.

„Jooga anatoomia" pakub suurima hulga värviliste anatoomiliste illustratsioonide ja süvitsi mineva informatsiooniga sügavamat arusaama nii iga liigutuse kui ka jooga enese struktuuridest ja põhimõtetest.

Hingamisest seisuasenditeni ja keha ümberpööramiseni: näete, kuidas eri lihased liigeste liikumisele reageerivad, kuidas asendi muutmine võib seda tõhusamaks või ebatõhusamaks muuta ning kuidas lülisammas, hingamine ja kehaasendid on kõik fundamentaalsel tasandil ühendatud.

Ükskõik, kas te alles alustate oma teekonda või olete joogaga juba aastaid tegelenud, „Jooga anatoomiast" saab hindamatu abivahend, mis võimaldab teil iga liigutust täiesti uues valguses näha.

„Jooga anatoomia" näol on autorid Leslie Kaminoff ja Amy Matthews – mõlemad rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid ning anatoomia, hingamise ja kehaga töötamise õpetajad – loonud põhilise infoallika nii joogapraktiseerijatele, instruktoritele kui ka lihtsalt entusiastidele.


"Raamatut soovitaks lugeda nii joogaga tegelejatel kui ka õpetajatel, õpilastel, treeneritel ja sportlastel. Raamatut on põnev lugeda, sest sisu on kergelt mõistetav ja kujundite kaudu paljudele arusaadav. Omandades juurde uusi teadmisi paraneb sinu harjutuste sooritamise tehnika. Meeldivat lugemist ja nauditavaid treeninguid!"

Inga Neissaar

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi õppejõud, sporditeadustemagister, MyFitness Tartu treeningute juht ja Ashtanga jooga harrastaja.

"Jooga anatoomia" on ülimalt hea raamat avardamaks inimeste ettekujutust keha liikumisvõimalustest. Klassikalise anatoomia tundjad saavad oma teadmisi edasi arendada, leides raamatus oma teadmistele reaalseid rakendusi. Anatoomia õppijad saavad raamatust toetust mõistmaks anatoomiaalaste teadmiste vajalikkust praktilises liikumisharrastuses ning joogaharrastajad rikastavad oma teadmisi inimkeha ehituse ja talitluse looduslikust ratsionaalsusest.

Meeli Roosalu

Filosoofia doktor, PhD, TLÜ Terviseteaduste ja Spordi Instituudi anatoomia lektor

Kaminoffi "Jooga anatoomia" on jooga õppijatele ja õpetajatele hindamatuks abivahendiks. Autor esitab loogilise anatoomilise põhjenduse ja seletuse mitmetele jooga saladustele, mis paistavad olevat sageli tundmatud ka massikultuuristunud lääne joogas. Põhirõhk on hingamisel ja füüsilisel asendil kui hingamise toetajal või suunajal. Anatoomiline detailsus annab võimaluse enda sügavamaks tundmaõppimiseks jooga vahendeid kasutades – siin on "Jooga anatoomia" hindamatuks abiliseks. Soovitaksin raamatut soojalt kõigile tõsistele joogahuvilistele. Samas meenutaks, et raamat ei saa olla jooga õppimisel põhivahendiks. Jooga õppimine on traditsiooniliselt tuginenud alati kontaktile õpilase ja õpetaja vahel. Õpetaja näeb õpilast tema kordumatus olekus ja saab anda vastavaid individuaalseid suuniseid, ühelgi raamatul selliseid oskusi pole.

Andres Adamson

Joogaõpetaja, www.jooga.ee

Sarnastel teemadel