13.12.2013
Pöördlaine teraapia, möödunud elud ja vabanemine
Artikkel

Nende jaoks, kes on lugenud Steave Rother'i raamatut "Vaimne psühholoogia", on teraapia loojad juba tuttavad- Steave Rother ning Grupp.
Olen antud teraapia koolitatud läbiviija. Teraapia ametlikum versioon ning tutvustus on kirjas kodulehel puudutus.ee. Praegu aga sooviksin tutvustada teraapiat vabamas vormis ning läbi kogemuste.
Teen teraapiat varsti juba 5 aastat. See, mida olen kogenud seansse tehes, on mõjutanud ning arendanud mind ennast väga palju. Selgus minu jaoks on juba niivõrd mõjuv ning teatud määral ka erakordne, et soovin teile jagada oma muljeid. Loodan, et need tulevad teile kasuks.
Teraapiast
Kuna meetod on välja töötatud kõrgema teadvuse ja Steave´i koostöös, siis võin kinnitada, et antud juhul on see teraapia üks parimaid omataoliste vallas.
Antud teraapias on inimesel võimalik vabastada negatiivseid käitumismustreid oma elus: traumad, foobiad, hirmud, suhteraskused, alaväärsusetunne, liigsöömine jne. Ka tervist on võimalik parandada.
Oma raamatus selgitab Steave, et inimese käitumist mõjutavad paljud mustrid. Enamik mustreid on kasutuses selleks, et saavutada nende mõjul teatud kogemus ning oskus. Samas aga on neid mustreid, mis inimese elule tervikuna kasu ei too - need on läbielamised lapsepõlves või möödunud eludes. Möödunud elude läbielamisi nimetatakse maatritsiteks, käesoleva elu (enamjagu lapsepõlves omandatud) omi pitseriteks.
On ju teada, et kõik need, kes on kogenud ühte või teist negatiivset läbielamist, püüavad neid elamusi vabastada enda ning mõtete muutmise läbi. Kuid sageli on uue mõju väga lühike või see uus nõuab väga tugevat pingutust. Ise selgitan inimestele, et tegemist on justkui kraaniga, kust vett voolab põrandale kogu aeg. Vett võib kuivatada põrandalt hoolikalt ning hästi, teha tublit tööd, kuid kui kraan on avatud, siis varsti on põrand jälle märg. Negatiivsed maatriksid ja mustrid on justkui nähtamatud avatud kraanid inimese auras e. eluväljas, neist voolab soovimatut kogu aeg juurde. Ajutiselt võib oma käitumist muuta, võib üle olla oludest ning omada sedavõrd head enesetunnet, et tundub, nagu probleemi enam üldse polekski..., kuid piisab positiivsete tingimuste kadumisest, kui tuntakse end jälle vanal rajal tagasi olevat.
Antud teraapias suunatakse klient tagasi möödanikku. Vaadatakse möödunud sündmus üle, vabastatakse sellega kaasnenud negatiiv ning sündmust muudetakse.
Erinevalt hüpnoosist, kus inimene ainult näeb ja kogeb möödanikku, muudetakse antud teraapias sündmust. Kuna teraapia täielikumaks läbiviimiseks
*kasutatakse spetsiaalseid kehaga töötamiseks mõeldud heliharke;
*kasutatakse erilist sümbolit helidega töötamisel ja
*sündmust ennast muudetakse erilistes tingimustes,
siis efekt möödaniku vabastamiseks on suur. Tegemist ei ole hüpnoosiga, inimene ise näeb ning muudab sündmust. Juhendan seanssi otsast lõpuni.

Minul endal on tekkinud tunne/tõdemus, et
enamik inimesi, kes vaevlavad ühe või teise korduva probleemi käes, on möödunud elus vägivallas kannatada saanud. Nad istuvad justkui nähtamatu püssirohutünni otsas ning ei saa aru, millest nende probleem või probleemid on tekkinud.
Juba vanast ajast on teada, et elust lahkujale anti võimalus siit ilmast lahkuda preestri, pihiisa või muu kirikliku tegelase rituaali läbi. Surija lahkus rahus. Samuti- lahkujad ise püüdsid andestada ning paluda andeks enda tehtud vigade pärast. Oli püüe rahus ning leppimises lahkuda.
Kui aga inimene suri vimmas, negatiivis, õnnetuse või vägivalla tagajärjel, siis tugevad emotsioonid jäid maandamata. Kõrgemas olekus ei ole inimesel stresse, kui aga hing kehastub uuesti, siis tema endistes maistes oludes olnud kogemus on jällegi tema oma, kuid nüüd juba teadvustamata kujul. Käesoleva hetke inimene on kogusumma tema kõikide eelnevate elude kogemustest ning arengutest.
Järgnevad näited tunduvad olevat troostitud ja masendavad,kuid ärge lubage ennast hirmutada. Neid juhtumeid räägivad inimesed ise pärast teraapia sooritamist ning vaeva asemel on nende sisemuses hoopis kergendus. Sündmust muudetaks ning üsna tavaline nähe on see, et rahuldus ning suurem või väiksem eufooria asendab olnut.

*Probleem- suhted lapsega problemaatilised, lapsel on raskused suhetes väljaspool kodu. Põhjus- käesoleva elu laps ja vanem olid eelmises elus rivaalid. Ühele isikule tekitati raske trauma, konflikt jäi lahendamata. Käesolevas elus on nad sündinud uude olukorda ning on lootust, et uus ja lähedasem side neutraliseerib vana. Tavalistes oludes (ilma teraapiateta) oleks sellel paaril arvatavasti terve käesolev elu kulunud suhete tasakaalustamiseks. Teraapia abil aga oli vanemal võimalus möödaniku sündmust muuta ning nüüd saab vanema ja lapse elu olema rahuldustpakkuvam ning tasakaalukam.

*Probleemid: pidev ärevus, tugev umbusk ning usaldamatus inimeste suhtes, püüded luua suhteid ei kandnud vilja. Põhjused- sõda, elanikkonna hävitamine, isiku hukkumine. Pärast teraapiat tundis inimene end suuresti vabanevat. Lõpuks ometi oli tal võimalus vaadata maailma avatult, nautida sündmusi ning luua suhteid. Kergendus oli hindamatu.
*Probleemid: vimm inimeste suhtes, depressioon ning suutmatus ennast avalikkuse ees realiseerida. Põhjus- valesüüdistuse tõttu piinatud ning hukatud. Hetkel tunneb isik, et ta on eluks justkui uue dimensiooni omandanud, tunneb uut ning avaramat tunnet. Tunneb harmooniat ning leppimist inimsooga üldse.
*Probleem- autoimmuunsed (keha justkui ise hävitab ennast) haigused. Antud juhtumil mürgitasid inimese tema lähedased ning vahetult pärast elust lahkumist taipas hing surma põhjust. Kuid selle asemel, et valada negatiiv süüdiolijate peale, suunas inimene kogu viha enda vastu põhjusel, et ei märganud õigel ajal tema vastu suunatud vandenõu.
*Foobia auto juhtimisel- inimene nägi mitut õnnetusjuhtumit, mis lõppessurmaga. Tundub, et mitu maandamata kehast lahkumist päädisid energia kuhjumisega, mis nüüd vallandusid tugeva ebakindlusena auto juhtimisel (sõidu kiirus ning ohud sõitmisel).
*Probleemid: mured kehaga, ebaloomulik kehataju, sundiv suhe kaaslasega. Põhjused: vastamata armastus, isik lõpetas enda elu poomisega. Käesolevas elus olid isikute rollid vahetunud ning nüüd püüdles antud isik iseseisvusele.
NB! Negatiiv või liigne allumine-domineerimine suhetes seob hinged liigselt kokku. Kui aga sidemed on liialt sundivad, siis areneda on raske.
*Probleem- seletamatu, praktiliselt sundiv teiste eest hoolitsemise vajadus. Kui isik lubas hoolt endale, siis mõne aja pärast vaevasid teda südametunnistuse piinad. Põhjus eelmises elus- äsja abiellununa oli ta hooletu oma ülemeelikuses ning hukkus. Kehast väljununa nägi ta murest murtud abikaasat. Südametunnistuse piin sellest, et ta abikaasale hooletuse tõttu nii palju valu põhjustas, muutis sideme sundivaks. Käesolevas elus on nad uuesti abikaasad ning nüüd hoolitseb ta kaaslase eest liigse pühendumusega. Hetkel on isik vabanenud sundivast tundest.
*Probleem- vimmataoline tunne, mis oli kuidagi seotud kaaslasega ning väljendus söömisprobleemides. Põhjuseks oli elu, kus nad olid sõbrad. Üks nendest oli liigselt domineeriv. Nüüdseks olid rollid vahetunud- endine nn alluv omas eeliseid selle isiku üle, kes eelmises elus oli domineeriv.
Umbes 85 protsenti inimestest satuvad probleemi juurt otsides möödunud ellu (ka eludevahelisse olekusse ning mõnikord on emaüsas), 15 protsenti peatub lapsepõlves.

Minult küsitakse: "Aga kui ma ei näe seda sündmust?". Kui inimene satub ajaliinis tagasi lapsepõlve, siis on tal lihtne olustikku ja sündmust ära tunda. Kui aga tegemist on mõne möödunud eluga, siis võib äratundmiseks natuke aega minna, kuid "kohale" jõuavad kõik :).

Sarnastel teemadel