Müstika ja Maagia. Müstilised meetodid Biosensoorses Psühholoogias
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Mai 31 L 11:00
2014 Juuni 01 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

Seminaril laiendame piire maailma tajumisel; kasvatame tundlikkust peenmateriaalsete ja inomateriaalsete energiakandjate suhtes; saame kogemuse „peenmaailma" ja tema asukate uurimises; arendame kaugnägemist, selgeltkuulmist, selgeltnägemist ja selgeltteadmist. Seekordse müstikakursuse peamine rõhuasetus on kehaväliste kogemuste arendamine ja enda peentasandite teadlik juhtimine.

KOOLITUSKURSUS: MÜSTIKA JA MAAGIA. MÜSTILISED MEETODID BIOSENSOORSES PSÜHHOLOOGIAS.

Programm on orienteeritud:
Kõigile inimestele, kes on huvitatud kõige kaasaegsemate biosensoorsete võtete õppimisest nii isiklikel kui ka ametialastel eesmärkidel enda isikliku potensiaalsuse avamiseks ja enda tõelise olemuse tundmaõppimiseks.

Läbiviija: Tatjana Semenko, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Kursuse käigus te omandate:
• Praktilised teadmised inimese enesetunde ja energiavahetuse kohta;
• Võime juhtida isiklikku psüühikat;
• Laiendatud piirid maailma tajumisel;
• Võimaluse kasvatada tundlikkust peenmateriaalsete ja inomateriaalsete energiakandjate suhtes;
• Kogemuse „peenmaailma" ja tema asukate uurimises;
• Kaugnägemise, selgeltkuulmise, selgeltnägemise ja selgeltteadmise arenemise.

Kursuse teemad:
1. Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus.
2. Kihiliselt-läbiv teadvuse olemus.
3. Elujõu akumuleerimine. Täitumine.
4. Tiheda ja peene eraldamine ja muutmine. Toiduained toitumiseks.
5. Spetsiaalsed lähenemised praktiliseks tööks:
• täpsus, põhjalikkus, adekvaatsus, kiire reageerimine;
• spetsiifilised hingamispraktikad;
• spetsiifiline helimoodustamine;
• liikumise plastika;
• spetsiifiliste kehapiirkondade aktiveerimine;
6. Keskkondade mõistmine, võime ja valmisolek sisenemiseks keskkondadesse. Keskkondade kaitsjad ja valvurid.
7. Käitumise eetika. „Peenmaailmaga" töötamise ohutustehnika.
8. Teadvuse muutunud seisund. Kehast väljumised.
9. Koostöö vaimudega, stiihiatega, stihiaalidega, olenditega.
10. Praktikad koostööks organite vaimudega.
11. Praktikad koostööks küünaldega, mineraalidega, veega.
12. Müstika ja maagia. Maagilised märgid. Kehamaagia. Maagilised vormid. Taimemaagia. Kistallimaagia jt vormid.
13. Praktika teadvuse lahtikodeerimiseks. Töö nimega.
14. Praktikad organismi enesetaastamise aktiveerimiseks:
• töö energeetiliste tompudega;
• siseorganite energeetiline massaaz;
• helimoodustamine;
• spetsiaalsed hingamistehnikad;
• koostöö organite vaimudega;
15. Müstiliste keskkondade tundmaõppimine, jälgimine ja uurimine.

Kursuse kestvus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Toimumisajad:
1) 31.05 - 01.06.2014
2) 05.-06.07.2014
3) 26.-27.07.2014
4) 30.-31.08.2014
5) 28.-29.09.2014
6) 25.-26.10.2014

Kestvus: Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.
Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Koolitusruumis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine). Tõlge eesti keelde.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

NB: St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi poolt korraldatavatel pikkadel kursustel osalejatele kehtib igast teisest kursuse hinnast hinnasoodustus 50%!

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 30.-ndaks maiks 2014. Osalustasu kanda 30. maiks 2014 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Müstikakursuse osalustasu 6 korra eest (600) või Müstikakursuse osalustasu 1 korra eest (125)

FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis:
Tel: 53069307 Mati Kiisler

МИСТИКА. МИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Практический курс «Мистика. Мистические подходы в биосенсорике» позволит участникам повысить тонкочувственное восприятие и развить в себе следующие навыки:
 повышения энергообмена и самочувствия человека;
 управления собственной психикой;
 расширения границ мировосприятия;
 развития чувствительности к тонким и иноматериальным носителям;
 исследования «тонкого мира» и населяющих его существ;
 дальновидения, яснослышания, ясновидения, яснознания.

Курс предназначен для слушателей, заинтересованных в обучении мистическим подходам для личных и профессиональных целей, развитии в себе тонкочувственного восприятия, повышении уровня здоровья, не зависимо от их уровня подготовки

Преподаватель: Семенко Татьяна Андреевна – ведущий специалист Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, руководитель лаборатории по исследованию и практике телекинеза, лауреат Книги Рекорды и достижения России 2008 г. в области инновационные методики обучения телекинезу, дипломант международного конкурса «Современные аспекты психологии и педагогики» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) 2012.

Темы курса мистики:
 Слойно-распределенная природа материи. Слойно-проникающая природа сознания. Эффективные методы биосенсорного насыщения.
 Методы разделения и преобразования плотных и тонких биосубстанций. Основы питания мистика.
 Специальные подходы для практической работы и самовосстановления (тщательность, скрупулезность, адекватность, быстрое реагирование, специфические типы дыхания, звукообразование, пластика движения, активизация специальных областей в теле).
 Понятие и виды пространств, умение и готовность вхождения в пространство. Хранители пространств. Этика поведения. Техника безопасности при работе с «тонким миром». Измененное состояние сознания. Выходы.
 Мистика и магия. Практика взаимодействия с духами, стихиями, стихиалиями, существами. Практика взаимодействия со свечами, минералами, водой. Знаки. Начертательная магия. Формы.
 Практика раскодирования сознания. Работа с именем. Подходы в исследовании мистичеких пространств.

Продолжительность курса: 6 месяцев (6 двухдневных сессий один раз в месяц).
Даты курса по мистике:
1) 31.05 - 01.06.2014
2) 05.-06.07.2014
3) 26.-27.07.2014
4) 30.-31.08.2014
5) 28.-29.09.2014
6) 25.-26.10.2014

Sarnastel teemadel