Siinolemise peamine põhjus - loeng
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Mai 01 N 18:12
2014 Mai 01 N 20:00
Europe/Tallinn

Kas elul on mingi sügavam tähendus kui lihtsalt äraelamine? Me ei ole sündinud siia juhuslikult, ei juhuslikku ajajärku ega juhuslikku kultuuriruumi. Meil kõigil on üks ja ainuke peamine põhjus siinolemiseks.

Loengu eesmärgiks on tutvustada sulle:

*enda algse, 12 dimensionaalse taju, mälu ja DNA taastamise võimalusi
*uue ja orgaanilise Auroramaa ajajoone käivitumisest tingitud valikuvariante
*Universumi multidimensionaalsust ja inimese algset, kosmilist päritolu
*sinu siinolemise peamist põhjust

Loeng lõpeb praktilise harjutusega – orgaanilise Merkaba aktiveerimisega.

Osalustasu: 15 EUR
Registreerumine: info@auroramaa.ee

Sarnastel teemadel