04.05.2014
Kryst-spiraal vs Fibonacci spiraal
Artikkel

Kryst-spiraal.

Kryst-spiraal baseerub Kathara võrgustikul.

Sõnad Kryst/Krist/Kristos/Cristos/Allah tulenevad esimesest seitsmest kuuldavast toon-koodist: Ka Ra Ya Sa Ta Ha La.

Sõna Kathara baseerub kolmel toonil ( Ka-valgus, Tha-heli, Ra-Üks ).

Kathara struktuurid roteeruvad ümber ühise tuum-aatomi ja laienevad sealt edasi.

 

Tuum-aatom on Kryst-spiraali keskmeks. Spiraal hoiab oma keskmega ühendust igas astmes. Kryst-spiraali punktid on ühenduses keskmega läbi Kathara võrgustiku peatelgede. Peatelgede otsapunkt loob spiraali „käe".

Kryst-spiraal laieneb √2 = 1.414 korda iga 45° rotatsiooniga või 2 korda iga 90° rotatsiooniga. Number 2 on Kryst-spiraali võtmeks, mis tuleneb Kathara struktuuri kõrguse ja laiuse suhtest.

Kryst-spiraal tekitab sujuvalt laieneva spiraali,
mis näeb samasugune välja igal tasandil -
makrokosmosest kuni mikrokosmoseni.

Krystik struktuurid toetavad avatud elavaid
universume, kus on täielik ühendus kõrgemate
dimensioonidega ja otsene ühendus läbi
keskme Allikaga.

Kryst-spiraali numbrid:

Järgarvude suhe on 2, mis on Kryst-spiraali suhtarv. Kryst-spiraali saab luua läbi nii liitmis- kui ka korrutustehte. Selline kõikide eelnevate numbrite kaasamine ja liitmine on peamine Kryst-spiraali tunnusomadus. Iga number on kõikide eelnevate Kryst-spiraal numbrite summa pluss ühtsus-tervik.

Kryst-spiraalil on väga korrapärane spiraalstruktuur ja lihtne matemaatika. Spiraali numbrijada suureneb läbi kõikide eelnenud numbrite liitmise, mitte ainult kahe eelmise numbri liitmise nagu seda on Fibonacci jada, mis loob progressiivselt suureneva isolatsiooni ja eraldumise keskmest-Allikast.

Kryst-spiraal on sümmeetriline, keskpunktne ja joondunud Kathara-struktuuriga, mis selle spiraali loob.


Fibonacci spiraali numbrid.

Metatroonilikud struktuurid on Krystik struktuuride moonutatud vormid. Metatroonilikud piiratud elustruktuurid viivad kõrgematest dimensioonidest ja Allikast eraldumiseni. See omakorda juhib isoleeritud, kinnise ja sureva universumini.

Algab 0&1, liigub edasi paarikaupa numbreid liites. Iga järgnev number on kahe viimase numbri summa. Iga numbripaari omavaheline suhe läheneb kuldlõike suhtele, 55/34=1.618..

Iga number omab ühendust AINULT viimase kahe numbriga. Seetõttu tekib pidevalt suurenev eraldatus Allikast. Fibonacci jada iseloomujooneks on suurenev numbrijada mille iga järgmine number saadakse kahe eelmise numbri „allaneelamise" teel.

Kui me mõtleme numbrites kui energiahulkadest siis Fibonacci jadas on vaja kaks numbrit kokku liita ja „ära tarvitada", et saaks tekkida järgmine number. Alles ei jää midagi. Eelnenud numbrid muutuvad lõplikeks numbriteks, mis peavad kaduma või „surema", et uus number saaks sündida. Seega, kõik Fibonacci jadas olevad numbrid kujutavad endast piiratuid/lõplikke (i.k. finite) energiavorme, mis saavad „ära tarbitud" ja lakkavad olemast, et uus generatsioon saaks tekkida.

Fibonacci spiraal.

See on piiratud energiahulga ümbertöötlemine, et luua kasvu. Mitte kasv läbi iseloova jõu. Seega kätkeb Fibonacci jada mehaanika endas omadusi, mis põhinevad piiratud elu kasvu- ja laienemistsüklil, mitte orgaanilisel, igavesel elul.

Fibonacci jada spiraalmustrit võib leida looduslikes energiastruktuurides ja bioloogilistes vormides, mida on paljudes, kuid mitte kõigis eluvormides praegusel Maal.

Võrdlus.

Kathara struktuuri sisemine muster on rikkalikum kui kuldlõike ruudud või ristkülikud. Kathara struktuuril on välispidine laienemine ja tagasipöördumine keskmesse. Kuldlõike ja Fibonacci spiraalil ei ole otsest ühendust oma keskustega. Nad vajavad väliseid struktuure enda liikumises hoidmiseks ja pidevalt eemalduvad Allikast.

Esimestel astetel ei ole Fibonacci spiraal õige spiraali kujuga. Kui see laieneb, väljendab see kuldlõiget ainult ligikaudu. Samuti puudub sisemine spiraal, mis tähendab, et puudub võimalus pöörduda tagasi keskmesse.

 

 Rohkem infot: www.auroramaa.ee

Sarnastel teemadel