Hingamiskursus: Bioenergeetilised ja biosensoorsed hingamispraktikad
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Mai 17 L 11:00
2014 Mai 18 P 15:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

BIOENERGEETILISED JA BIOSENSOORSED HINGAMISPRAKTIKAD

Biosensoorsed hingamise psühhopraktikad:
On välja töötatud Biosensoorse Psühholoogia Instituudi presidendi ja juhtiva spetsialisti Vladimir Tonkovi poolt (filosoofiateaduste doktor psühholoogias, majandusteaduste doktor ettevõttejuhtimises ja rahvusvahelises juhtimises, rahvusvahelise Birchami Ülikooli professor (Madrid, Hispaania), Ginessi maailmarekordi autor teadusmeetodite valdkonnas „ Kõige suurem hulk inimesi kes on kõige lühema aja jooksul omandanud telekineesi võimed" (esemete mittekontaktne liigutamine – läbi inimeses toimuvate psühhobioenergoinformatsiooniliste protsesside sügava tundmaõppimise ja arendamise).
Energosensoorsed hingamise psühhotehnoloogiad on rajatud praktilistele kogemustele ning neis ei sisaldu paljudes erinevates hingamise psühhotehnoloogiates nagu mõned pranajama liigid, aga ka Leonard Orri rebörfing'us ja Stanislav Grofi holotroopses hingamises esinenud puudujääke. Kuigi energosensoorsed hingamise psühhotehnoloogiad kasutavad mõningaid ühiseid kirjeldavaid ja klassifitseerivaid elemente, omavad need teistest hingamistehnikatest täiesti erinevaid eesmärke ja nende realiseerimise meetodeid.

Biosensoorsed hingamise psühhotehnoloogiad baseeruvad kahel pöörduval protsessil:
Organismi energeetilisuse suurenemine spetsiaalsete hingamispraktikate omistamise ja bioenergoinformatsiooniliste protsesside aktiviseerumise arvel organismis ja psüühikas. Nende protsesside edukas omandamine viib sensoorse tundlikkuse järsule suurenemisele.
Kõrge sensoorse vastuvõtlikkuse saavutamine spetsiaalsete harjutuste abil. Selle protsessiga kaasneb organismi kõrgenenud energeetilisus ja inimese loomulike füsioloogiliste ja psüühiliste eneseregulatsioonimehhanismide sisselülitumine.

Nagu järeldub, viib see spontaansetele muutustele hingamise tsüklites ja rütmides, olles omakorda aluseks uute hingamise psühhotehnoloogiate loomisele.

Läbiviijad:
Pavel Efimov – Filosoofiadoktor füüsika ja psühholoogia valdkondades (St. Peterburg, Venemaa), teaduste doktor filosoofias (California Ülikool, USA), St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Tatjana Semenko, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas" diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).

Hingamisprogrammi peamised teemad:
Inimolemuse loomulik-parabioloogilist laadi bioregulatoorsete meetodite kasutamine rahvusvahelises ja venemaa tervishoiupraktikas XIX – XX sajandil.
Lühiülevaade kaasaegsetest maailmas kasutatavatest hingamise psühhotehnikatest.
Lühiülevaade hingamissüsteemi anatoomiast ja füsioloogiast. Hingamise kaks aspekti – füsioloogiline ja energeetiline. Energeetilise täitumise võimalused hingamise teel.
Taastavad biosensoorsed hingamispraktikad, mida kasutatakse ettevalmistumisel hilisemaks spetsiaalseks tegevuseks.
Tervendavad biosensoorsed hingamispraktikad, tervise taastamiseks või tugevdamiseks.
Arendavad biosensoorsed hingamispraktikad, pikaajaliseks sihipäraseks kasutamiseks eesmärgiga välja arendada uusi või tugevdada juba olemasolevaid võimeid.
Aktiveerivad biosensoorsed hingamispraktikad, erinevate võimete maksimaalsete effektide esilekutsumiseks minimaalse aja jooksul.
Tsüklilised biosensoorsed hingamispraktikad.
Tähelepanu kontsentratsiooni suurendamiseks kasutatavad hingamismeetodid.
Haiguste profülaktika, tervendamine ja noorendamine hingamise abiga.

Kursus näeb ette ühte-kahte kahepäevast seminari väljasõiduga loodusesse praktiliste protsessidega süvendatult tegelemiseks.
Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Toimumisajad:
1) 17.-18.05.2014
2) 14.-15.06.2014
3) 19.-20.07.2014
4) 16.-17.08.2014
5) 13.-14.09.2014
6) 11.-12. 10.2014

Kestvus: Laupäeviti kell 11.00-17.00, Pühapäeviti kell 9.00-15.00

Hind: Kursuse maksumus on 600 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord.
Toimumine: Tallinnas, Türi tn 3, I korrusel, sissepääs hoovist, uks 5, Koolitusruumis (Türi tänava Kaubahoovis tasuta parkimine). Tõlge eesti keelde.
Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats, ööbida soovijatel magamiskott ja alus.

NB: St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi poolt korraldatavatel pikkadel kursustel osalejatele kehtib igast teisest kursuse hinnast hinnasoodustus 50%!

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena.

Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: bioenergeetika@gmail.com hiljemalt 16. maiks 2014. Osalustasu kanda 16. maiks 2014 a/a EE021010220229174228 Hiilgav Vorm OÜ. Selgitusse märkida vastavalt: Hingamiskursuse osalustasu 6 korra eest (600) või Hingamiskursuse osalustasu 1 korra eest (125)

www.biosens.ee
FaceBookis: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 53069307 Mati Kiisler

БИОСЕНСОРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОПРАКТИКИ

Биосенсорные дыхательные психопрактики:
разработаны Президентом и главным специалистом Института биосенсорной психологии Тонковым Владимиром Викторовичем (доктор философии в области психологии, доктор экономических наук в области бизнес администрирования и глобального управления, профессор международного университета Бирчама (Мадрид, Испания), автор мирового рекорда в номинации «Самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза – бесконтактное движение предметов») на основе глубокого изучения психобиоэнергоинформационных процессов, происходящих у человека,
основаны на практическом опыте и избавлены от многих недостатков существующих дыхательных психотехнологий, таких как отдельные виды пранаямы, некоторые оздоровительные типы дыхания, а также Реберфинг Леонарда Орра и Холотропное дыхание Станислава Грофа. Хотя биосенсорные дыхательные технологии используют некоторые общие описательные и классифицирующие элементы, но имеют совершенно отличные от остальных дыхательных практик цели и методы их реализации.

Биосенсорные дыхательные психопрактики базируются на двух обратимых процессах:
увеличение биоэнергетичности организма за счет освоения специальных дыхательных практик и активизации биоэнергоинформационных процессов в организме и психике, что приводит к резкому увеличению сенсорной чувствительности,
достижение высокой сенсорной восприимчивости за счет специальных упражнений, что сопровождается повышением энергетичности организма и запуском механизмов естественного управления физиологическими и психическими функциями человека.

Как следствие, это приводит к спонтанному изменению циклов и ритмов дыхания, являясь, в свою очередь, основой для создания новых дыхательных психотехнологий.

Ведущие:
Ефимов Павел Андреевич – доктор философии в области физики и психологии (Санкт-Петербург, Россия), доктор философии Калифорнийского университета (США), помощник ректора Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, дипломант международного конкурса «Современные аспекты психологии и педагогики» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) 2012.

Семенко Татьяна Андреевна – ведущий специалист Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии, руководитель лаборатории по исследованию и практике телекинеза, лауреат Книги Рекорды и достижения России 2008 г. в области инновационные методики обучения телекинезу, дипломант международного конкурса «Современные аспекты психологии и педагогики» (ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ) 2012.

Темы курса Биосенсорные дыхательные психопрактики:

Биорегуляторные подходы естественно-парабиологического происхождения в практике мирового и российского здравоохранения конца XX – начала XIX века.
Краткий обзор современных мировых дыхательных психотехник
Краткие сведения об анатомии и физиологии дыхательной системы. Два аспекта дыхания – физиологический и энергетический. Способы энергетического насыщения через дыхание.
Установочные биосенсорные психопрактики, применяемые в качестве подготовительных для последующего специального действия.
Оздоровительные биосенсорные психопрактики, для восстановления утерянных составляющих здоровья или его укрепления.
Развивающие биосенсорные психопрактики, для долговременного последовательного применения с целью выработки новых или усиления уже существующих качеств.
Активирующие биосенсорные психопрактики, для вызова эффектов взрывной отдачи той или иной способности в течение периода ближайшего времени.
Циклические биосенсорные дыхательные психопрактики.
Методы увеличения концентрации внимания с помощью дыхания.
Профилактика заболеваний, оздоровление и омоложение с помощью дыхания.

Курс предусматривает одну-две выездные сессии на природу на два дня с глубоким погружением в практические занятия.

Продолжительность курса: 6 месяцев (6 двухдневных сессий один раз в месяц).

Sarnastel teemadel