09.06.2014
Piusa ürgorg
Koht
Eesti

Haanja kõrgustikult laskuv Piusa jõgi on eriti tormakas ligi 15 km pikkusel lõigul, mis algab Vahtseliina ordulinnuse varemete juurest. Jõe langus on siin kohati 7-8 meetrit kilomeetri kohta, mis Eesti oludes erakordne. Kesk-Devoni liivakividesse sööbinud org on ebasümmeetrilise profiiliga: oru paremkallas on enamasti järsem, siin kohtame arvukalt liivakivipaljandeid. Oru vasakkaldal on selgesti näha terrasse, mis peegeldavad oru astmelist kujunemist sõltuvalt Peipsi järve omaaegsest veetasemest. Paarikümne liivakivipaljandi seas kerkib esile Keldrimüür – koht, kus valkjas liivakivi avaneb järsul, 43 m kõrgusel kaldaveerul. Paadimatkajale on Piusa tõsine eksam – et kärestikud ja vanad veskitammid esinevad siin sagedamini kui teistel jõgedel, tuleb osa maad ka paati järel lohistada.

Ava kaart suurelt