Tasuta! Südame meditatsiooniõhtu Andrew Barnes'iga - Heart Meditation
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Nov 06 N 18:00
2014 Nov 06 N 20:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

BELOW IN ENGLISH

по-русски: БЕСПЛАТНО! ВЕЧЕР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИТАЦИИ Проводит ANDREW BARNES

Südamemeditatsioon on kogemus, mis ühendab Sind oma avatud südame sügava energiaga. Sa võid kogeda oma südame energiat erinevatel viisidel: armastusena, puhta teadlikkusena, oma sisemiste mõtete teadjana, pulseeriva valgusenergiana, puhta kohalolekuna, peenete tunnete ja aistingutena. Kuid võid ka kogeda, et süda on see, kes sa tõeliselt oled. Kui oled oma südames, vabastad end hirmu, valu ja segaduse türanniast. Sa võid tunda tõelist ühendust ka teiste südamete ja ka universumi südamega.

Me mediteerime, et tundma õppida Südant, et lubada südamel avaldada meile oma tarkus ja armastus.
Läbi selle meditatsioonis avastame, kuidas süda ärkab. Me praktiseerime, kuidas pöörduda südamesse tagasi jälle ja jälle. Nii, et ühel päeval me avastame end elamas südames, südamest ja südamega.

Mediteeri juba praegu:

Loe läbi instruktsioonid ja siis sulge oma silmad ja praktiseeri.

Istu mugavalt sirge seljaga. Alusta viies oma tähelepanu südamele, oma rinnaku keskosas, südame piirkonnas. See ei ole sinu füüsiline süda, vaid peenenergiaga südame keskus. Et seda leida, pane oma sõrmeotsad rangluude keskele ja liigu 8 sõrme allapoole sellest u-kujulisest luust kaela piirkonnas. Südamekeskus on just selles osas rinnakuluu taga. Kui sa oled selle koha kindlaks teinud, võid panna oma käed sülle.

Tunneta, kuidas õhk liigub kergelt südamest sisse ja välja.

Kui õhk liigub sisse, lase selle õrnal puudutusel pehmendada ja avardada oma südant. Kui õhk liigub välja, lase sellel kanda ära ka mõtted, mis tekivad. Lase igal hingamisel pehmelt vabastada ja eemale kanda blokeeringud ja takistused.

Jälgi oma hingamist, kui see liigub pehmelt südamest sisse ja välja. Iga hingamisega tunne oma südant pehmenemas ja avanemas. Luba endal puhata oma südames.

Meditatsioon on spirituaalne praktika. Seda on hea teha, et tasakaalustada oma tööelu, suhteid ja füüsilist keha. Läbi meditatsiooni on võimalik ka teatud meditsiinilisi seisundeid leevendada, küll aga ei saa seda asendada raviga.
Kui tunned end ebamugavalt seda tehes, siis võta ühendust nõustaja või meditatsiooni praktiseerijaga.

Õhtu koosneb südant avavast meditatsioonist ja Andrew tutvustab ka ennast ning kursusi ja seminare, mis Novembris plaanis on.

Aeg: 6.NOVEMBER 2014. a. 18:00 - 20:00
Koht: Tallinnas, BLISS, Mustamäe tee 17
Kellele: oodatud on nii naised kui mehed, üksi tulijad ja paarid
Keel: õhtu on inglise keeles eestikeelse tõlkega
Osaluspanus: TASUTA

Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine: FB going või registreeri meili teel: info@tantratee.ee, tel: 58 046 838 või 55 39 165 või või 53410332

SEMINARID JA KURSUSED ANDREW BARNES'IGA:
7.NOV Seminar Tartus - Naiste seksuaalsuse avardumine -Seminar: Expanding Women's Sexuality
8.NOV Seminar Tartus - Meeste seksuaalsuse tõusud ja mõõnad - Ups and Downs of Male Sexuality
12.NOV Seminar Tallinnas - Armastuse ja suhete teadlik kunst - Concious Art of Love and Relationships
14-16.NOV Kursus Tallinnas - Terviklikust seksuaalsusest õndsusesse - Tantric energetic body de-armouring course
18.NOV Tallinnas Tantsumeditasioon kakaotseremooniaga - Dance meditation & Cacao Ceremony
20-23.NOV Pärnumaal Tantristlik puhastusretriit - Advanced Tantric reatreat with Andrew Barnes

Loe lähemalt http://www.tantratee.ee/

Kuula Hallo Kosmose intervjuud seksuaalsusest ja elust ANDREW BARNES'iga
http://heli.er.ee/helid/1208112.mp3

HEART MEDITATION WITH ANDREW BARNES

Awakened Heart Meditation is a series of practices for connecting with the deep energy of your own open heart. You might experience that heart energy in different ways: as love, as pure awareness, as the inner knower of your thoughts, as pulsing energy or light, as pure presence, as subtle feelings and sensations. However you may experience it, the heart is who you really are. When you stand in the heart, you can free yourself from the tyranny of fear, pain and confusion. You can feel your true connection with the hearts of others, and with the heart of the universe.

We meditate to explore the Heart, to let the heart reveal its wisdom and love to us. In meditation, we discover how the heart awakens. We practice returning to the heart again and again. One day, we find ourselves living in the heart, from the heart, and for the heart.

Meditate Now

Read through the instructions, and then close your eyes and practice!

Sit with your back comfortably erect. Begin by putting your attention into the heart region, in the center of your chest, into the region of the heart. This is not the physical heart, but the subtle heart center. To find it, place your fingertips in the center of the breastbone, about 8 fingerwidths down from the u-shaped bone at the neck. The heart center is just behind that part of the breastbone. Once you have located the space, you may place your hands in your lap, palms down on your knees.

Feel that the breath is gently flowing in and out through your heart.

As the breath flows in, let its gentle touch soften and expand your heart. As the breath flows out, let it carry away any thoughts that arise. Let each breath softly loosen and carry away any blocks or barriers.

Stay with the breath as it flows gently in and out of the heart. With each breath feel your heart softening, opening. Let yourself rest in the heart.

Meditation is a spiritual practice. It is best undertaken as part of a balanced life of work, relationships, physical exercise, and community service. Though meditation has been shown to be helpful in certain medical conditions, it should never be considered as a substitute for medical treatment, for psychological or psychiatric counseling, or for needed medication.

If you feel discomfort while practicing the meditations, stop immediately. If you are a heart patient or suspect that you may have a heart ailment, consult a physician before practicing Breath of the Heart meditation.

Sarnastel teemadel