Sisekaemuse seminar
Tegevus » Kursus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Märts 20 E 18:00
2017 Märts 31 R 21:00
Europe/Tallinn

http://sisekaemus.weebly.com/

Mis teema on?

Sisekaemuse seminar on intuitsiooni arendamine, õigemini selle märkamine ja usaldamine.

Sisekaemuse seminar on intensiivne, kogemuslik 10-päevane kursus, kus 3-4 tunni jooksul päevas saavad osalejad võimaluse eristada ja usaldada Intuitsiooni häält oma teistest häältest peas. Intuitsioon teisisõnu on vaikne hääl sinu sees, Tõe hääl, Püha Vaimu hääl või Sat Guru. See on hääl, millele nii paljud vaimsed traditsioonid julgustavad järgnema, kuid enamik ei ütle, kuidas seda teha.

Kuidas see toimub?

Kursusel osalejad praktiseerivad intuitiivset selgelttajumist koos paarilisega. Esmalt toimub sissejuhatus kursusesse ning tehnikate õppimine, millele järgneb töö erinevate partneritega, keda loodetavasti paariline ei tunne.

Kes seda läbi viib?

Seminari viib läbi Prem Mullberry, kes on pärit USA-st. Ta on intuitiivne selgelttajuja. Alates 1984 aastast on ta tegelenud psüühilise lugemisega, mis puudutab loetava vaimset ja psühholoogilist olemust. Tema ülesanne on aidata teadlikuks saada blokeeringutest meeles, mis takistavad teadlikud olla Igavese Armastuse Kohalolust.

 

Kellele seminar on suunatud?

Kõigile, kes teema vastu huvi tunnevad.

Mõnikord tekib osalejates kahtlus, et "kas ma saan ikka hakkama?". Igal seminaril on selliseid inimesi, kuid seminari lõppedes on kõik edukad.

Seminari käigus palju vastuseid isiklikele küsimustele, ka nendele, mida pole välja öeldud :)

Sisekaemuse seminari on läbiviidud ca 50 korral, neljal erineval kontinendil. Selle eduprotsenti on hinnatud 98% -le.

Loe lähemalt

Sarnastel teemadel