Tantrameister Daniel Odieri õhtuseminar - Armastus, Vabadus, Spontaansus
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2017 Okt 20 R 18:00
2017 Okt 20 R 21:30
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

IN ENGLISH BELOW

20. oktoobril toimub Kashmiri tantrameistri Daniel Odieriga õhtuseminar ARMASTUS, VABADUS, SPONTAANSUS.

Daniel on esmaskordselt Eestis 2 päevast kursust tegemas ja 20.oktoobril kell 18 viib läbi tutvustava õhtuseminari, avades seal oma laialdasi ja aastakümnete pikkusi teadmisi ning kogemusi tantrast, elus, armastusest. Kindlasti annab Daniel sulle ka võimaluse maitsta ja kogeda seda, millest juttu tuleb.
Kui soovid ka kursusel osaleda, kuid tahaksid ennem õpetajaga tutvuda, siis tule kuulama või vaata Danieli videosid youtobe-ist.
Kursus 21-22.oktoobril:
https://www.facebook.com/events/126663611190579/

EROS, VABADUS JA SPONTAANSUS
Unikaalne ja eriline võimalus osaleda esimesel workshopil Daniel Odieriga Eestis. Ta on üks maailma väljapaistvam tantra meister mitteduaalses Kashmiri Shaivismi traditsioonis.
Rünnakud vabadusele, on muutumas üha sagedasemaks meie demokraatiates. Tantrismi tee saab meid juhatada teadlikkussel põhineva vabaduse juurde ning aidata meil saavutada emotsionaalset, kehalist ja intellektuaalset tasakaalu, mis heidab kõrvale dogmad, kindlad veendumused, domineerivad mõtted. See on lähenemine, mis võimaldab meil olla kooskõlas kõiksusega, seejuures keeldudes ühtlustamisest ja nartsissismist, mille suunas meie ühiskonnad on kaldu.
See on sisemine revolutsioon. Sisemine vabadus. Suur muutus.

Daniel Odierist pikemalt:
Odier on Tantra õpetaja, kes on kirjutanud raamatu Tantric Quest ja tema õpetused pärinevad Kashmiri Shaivismist olles pühitsetud müstilise tantristliku Dakini Lalita Devi poolt.
Odier on saanud dharma edastamise Jing Hui'lt, abt Bailini kloostris ja dharma järeltulija Hsu Yun'ilt, kes kasutab nime "Ming Qing".
Ta on loonud "Tantra/Chan keskuse" Pariisis, mis tegutses 1995 - 2000, ja ta on õpetanud ka kursusi Ida spirituaalsetest traditsioonidest California Ülikoolis.
Ta on välja andnud mitmeid raamatuid Tantrast ja sellega seotud teemadest, osad neist on tõlgitud ka inglise keelde ja paljudesse teistesse keeltesse.

Vaata Daniel Odieri ja tema tööd tutvustavaid videoid:
https://www.youtube.com/watch?v=ODAxxzkY9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=uunhyNKQnuM
https://www.youtube.com/watch?v=0HPwl8deg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=WXvYhnj4W_Q

Õhtuseminar on prantsuse keeles eesti- ja inglisekeelse tõlkega.

Aeg: 20. oktoober 2017 kell 18 - 21
Koht: Bliss Maja 4 korrus, Mustamäe tee 7, Tallinn
Osaluspanus: Registreerides enne 18.oktoobrit 20 eurot ja hiljem ning kohapeal 25 eurot
Lisainfo: info@sunara.ee või telefoni teel 5539165 ning 58046838
Registreerimine: https://goo.gl/forms/JkwGaNu0S5O9qqBw1

 

IN ENGLISH

On October 20th, the evening seminar "LOVE, FREEDOM, SPONTANITY" will be led by Kashmiri tatric master Daniel Odier.
A unique and extraordiary oppotunity to attend the first ever workshop in Estonia with Daniel Odier, one of the world's foremost tantra masters in the tradition of non-dual Kashmir Shaivism.
But the day before, 20th october Daniel introduces an introductory evening seminar. Where he opens his extensive and decades-long knowledge and experience of tantra, life, love. Daniel will surely give you the opportunity to taste and experience what is spiritual tantric path.
If you would like to attend the course, but would like to see the teacher beforehand, listen to or watch Daniel's videos from youtobe and come to the evening seminar on 20th of october.

Course on October 21-22:
https://www.facebook.com/events/126663611190579/

The puritanism – the attacks on freedom – is becoming more and more common in our democracies. The path of tantrism can guide us towards a freedom of being based on consciousness and help us to reach an emotional, physical, and intellectual balance that refuses the dogmas, the certainties, the dominating thought. It is an approach that let us also be in harmony with the whole, meanwhile refusing the standardization and the narcissism that our societies are prone to. An inner revolution.

The course is in French with translation to Estonian and English

About Daniel Odier:
Odier is a teacher of Tantra, claiming in his book Tantric Quest, and in his teaching, to have experienced a mystical initiation from a tantric dakini, Lalita Devi, in Kashmir.
Odier also claims to have received dharma transmission from Jing Hui, abbot of Bailin Monastery and dharma successor of Hsu Yun, using the name "Ming Qing".
He founded the "Tantra/Chan centre" in Paris, which operated from 1995 to 2000, and has taught courses on Eastern spiritual traditions at the University of California.
He has published a number of books on Tantra and related subjects, some of which have been translated into English and other languages.

Videos about Daniel Odier and his work:
https://www.youtube.com/watch?v=ODAxxzkY9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=uunhyNKQnuM
https://www.youtube.com/watch?v=0HPwl8deg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=WXvYhnj4W_Q

Time: 20th of october 2017 18-21
Place: Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn
Event fee: Registration before 18th october 20 euros and later 25 euros
Registration and additional information: info@sunara.ee and phone +372 5539165 and +372 58046838

Sarnastel teemadel