Enesekehtestamise kunst
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Sept 29 E 17:30
2014 Sept 29 E 20:45
Europe/Tallinn

Koolitusel õpitakse, kuidas saavutada olukord, kus me tunneme endaga rahulolu ning suudame teisi allasurumata enda eest seista.

Mul on õigus....
• väljendada oma arvamust
• jääda erinevale seisukohale
• esitada küsimusi
• eksida
• proovida ja läbi kukkuda
Kehtestav käitumine
• võimaldab võrdsust inimeste vahelistes suhetes
• võimaldab toimida meie parimatest huvidest lähtuvalt
• võimaldab seista enese eest ilma ärevust tundmata
• väljendada tundeid ausalt ning mugavalt
• saavutada isiklikke huve ilma riivamata teiste huve

Juhendaja Anne Uibo on psühholoogia õpetaja ja III taseme andragoog. Töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005. Põhilisteks koolitusteemadeks on olnud suhtlemine, enesega toimetulek, samuti videokoolitused teenindajatele. Anne ütleb, et on aru saanud sellest, et oluliseks põhjaks heal suhtlemisel teistega on hea läbisaamine iseendaga. Keskenduda tuleb sellele, mida me soovime oma ellu, talle meeldib Jure Biechonski mõte, et pole mõtet minna poodi nimekirjagaga, kus on kirjas asjad, mida sa poest ei taha, mõttekas on minna nimekirjaga, kus on asjad , mida sa tahad poest.

Osalemise tasu 18 €

Lähem teave ja reg http://www.rahvaylikool.ee/kursus/2/301/1069

Vaata ka teisi Anne Uibo koolitusi:

Sisemine ja väline enesekindlus http://www.rahvaylikool.ee/kursus/2/301/857

Konfliktid inimeste vahel ja enda sees http://www.rahvaylikool.ee/kursus/2/301/965

Kehakeele sõnavara http://www.rahvaylikool.ee/kursus/2/301/1068

Sarnastel teemadel