Hääledialoog ja teadliku ego protsess
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2014 Nov 14 R 14:00
2014 Nov 17 E 18:00
Europe/Tallinn

                             14.-16 novembril 2014 Tartus

        Hääledialoog ja teadliku ego protsess

                                      

                                    Judith Hendin, PhD (USA)

Mispärast ma vahel niimoodi reageerin?
Mispärast ma mõnikord armastan oma partnerit, ent mõnikord vihkan teda?
Mispärast ma ei suuda puhata ja lõdvestuda?
Mispärast ma ei tee seda, mida tegelikult teha tahan?

Meie isiksus koosneb erinevatest osadest, mida nimetatakse ka minad või all-isiksused.
Need minad osalevad meie igapäevastes tegevustes, meeleoludes, unenägudes, suhetes ja isegi kehaprotsessides. Mõned osad on levinumad ja neid on lihtsam ära tunda. Igal minal või all-isiksusel on oma teadvus ja unikaalne energia. Meie minad eksisteerivad tavaliselt vastandite paarina – primaarsed minad (Primary Selves) on meie igapäevaelus aktiivsed ja nende vastandid ehk mahasalatud minad (Disowned Selves) on sageli meile tundmatud. Meis on olemas vanemlik mina, lapselik mina, ratsionaalne mina, emotsionaalne mina, haiget saanud laps, mänguline laps, kriitik, tagantsundija, meeldida püüdja ja palju teisi minasid.

Hääledialoogi protsessis (Voice Dialogue) saame me nende paljude osadega kohtuda ja suhelda. See on võimas terapeutiline tehnika, mis suurendab eneseteadlikkust ja annab rohkem vabadust, valikuid ja tasakaalu nii meis endas kui ka meie elus.

Hääledialoogi arendasid välja Ameerika psühholoogid Al ja Sidra Stone. Stone'ide järgi hõlmab teadlikkuse mudel kolme aspekti: teadlikkus (Awareness), minade kogemus (Experience of the Selves), teadlik ego (Aware Ego). Teadlikkus võimaldab sul endast eemale astuda ning olla mitte hinnanguliselt ja kõrvalt vaadates tunnistajaks sellele, mis tegelikult toimub. Minade kogemus võimaldab ka oma elu ise kujundada – mõelda, tunda, väljendada. Teadlik ego võimaldab meil käituda valikupositsioonilt, sest see on ainus osa, mis suudab ilma kriitikata aktsepteerida meie vastandlikke minasid. Teadlik ego arendatakse välja neist vastandlikest minadest enda sees hääledialoogi abil teadlikuks saades ja iseennast oma erinevatest minadest eraldades.

Kõige tähtsam töö, mida siin tehakse, on enda eraldamine primaarsetest minadest. Meie primaarsed minad kui süsteem on olnud see, kelleks sa oled ennast pidanud, sest ühiskond on meilt seda kasvamise ajal nõudnud. Meie primaarsed minad on olnud meie valikuid tegev ego.

Suheldes primaarsete minadega teadliku ego tasandilt, saame me teadlikult austada ka nende vastandeid – meie mahasalatud minasid - mis annab neile loa meie eludes rohkem väljenduda.

Ja isegi siis, kui me juba oleme teadlikud oma primaarse(te)st mina(de)st, jätkame me nendega samastumist ikka ja jälle, kuna nad on pikka aega olnud meie identiteet. See on see mina, millesse me harjumuspäraselt langeme. Vahel võime küll mõelda, et oleme teadliku ego seisundis, kuid tegelikult on see ikka primaarne mina. Sellepärast ongi oluline pidevalt oma primaarsete minadega tegeleda - suhelda, austada ja hinnata nende tegevust – see on ainus viis, kuidas tugevdada endas teadlikku ego protsessi.

Me suhtleme teiste inimestega läbi oma isiksuse, mistõttu igasse suhtesse on kaasatud väga erinevad minad. Seepärast pole suhted kunagi lihtsad ja kerged. Kui me soovime oma suhteid täielikult nautida ja neist aru saada ning suhelda inimestega, kellega me ka tegelikult soovime suhelda, on oluline saavutada arusaamine sellest, kes on meie primaarsed ja mahasalatud minad. Jätkates iseendast teadlikuks saamise tööd, saame me lähemalt tuttavaks oma sisemiste minade perekonnaga, mis aina kasvab. Hääledialoog terapeutilise tehnikana on ülimalt praktiline ja väga laialt kasutatav iga koolkonna õpetuse puhul ja igasuguste teemadega tegelemiseks.

Ma pean hääledialoogi protsessi üheks jõuliseimaks tööriistaks, mille olen isikliku arengu toetamiseks eales leidnud – Shakti Gawain (eesti keeles on ilmunud tema raamatud „Elamine valguses" ja „Loov visualiseerimine").

Judith Hendin, Ph.D. (Conscious Body & Voice Dialogue Institute), on 25-aastase töökogemusega kehaterapeut (somatic therapist). Ta on olnud hääledialoogi ja minade psühholoogia loojate Dr.Hal ja Sidra Stone'i koolitusmeeskonnas. Ta on välja arendanud teadliku keha meetodi (Councious Body).

www.consciousbody.com

www.voicedialogueinternational.com

Töötuba toimub Terviklik Mina koolis Tartus Raua tn 22, II korrus. Reedel kl 14-20, laupäeval ja pühapäeval kl 10-18.
Osalemistasu on 200 eurot.

Registreerumiseks täida palun kooli kodulehel ankeet ja seejärel saadame sulle koolituse infokirja.

Registeerumine: www.terviklikmina.ee

Lisainfo: merike@terviklikmina.ee ja tel 56623977

Koolitusel õpitut on võimalik praktiseerida juba 20. novembril kl 14-20, kui toimub Judith Hendin'i juhendamisel Hääledialoogi praktikapäev Tallinnas Terviklik Mina erakoolis Ahtri tn 8, VII korrusel. Hääledialoog terapeutilise tehnikana on ülimalt praktiline ja väga laialt kasutatav iga koolkonna õpetuse puhul ja igasuguste teemadega tegelemiseks.

21.-23. novembril 2014 toimub Tallinnas Judith Hendin'i traumatöö koolitus kõigile terapeutidele, kelle kliendid on kogenud traumat. See koolitus õpetab sügavat ja tulemuslikku viisi töötamiseks igasuguse traumaga igal ajal – lapsepõlve väärkohtlemisega, väärkohtlemisega suhetes, meditsiinilise traumaga, sõjatraumaga ja isegi võõra riigi okupatsiooni poolt tekitatud psühholoogiliste traumadega, mida ka eestlased on kogenud. Koolitusel osalemiseks on vaja eelnevat Hääledialoogi kogemust: on vaja teada primaarsetest ja mahasalatud minadest, minade energiast ja kuidas minadega dialoogi luua.

 

 

 

Sarnastel teemadel